Projektinfo

  • Industri
  • Aarhus Kommune

  • 2015-2017

  • Niras A/S

  • kr. 30 mio.

  • Friis & Moltke A/S

Brøndum har leveret og monteret rørinstallationen til AffaldVarme Aarhus’ nye pumpeanlæg

AffaldVarme Aarhus har bygget nyt biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg – umiddelbart ved siden af det eksisterende forbrændingsanlæg. Brøndum har leveret og monteret rørinstallationen til pumpeanlægget, som er med til at binde de to værker sammen.

Det nye biomassefyrede anlæg i Lisbjerg leverer fjernvarme og strøm til Aarhus og omegn på mere miljørigtig vis og er et led i Aarhus Kommunes vision om at være CO2-neutral i 2030.

Brøndum har leveret og monteret rørinstallationen til pumpeanlægget i varmecentralen. Det forbinder det eksisterende forbrændingsanlæg med det nye halmkraftvarmeværk til en 15.000 m3 stor akkumuleringstank og forsyningsnettet. Varmecentralen har 79 MW i varmeydelse.

Det fuldsvejsede røranlæg har en driftstemperatur på 120/110° C og driftstryk på 25/16 bar. Rørdimensionerne er fra DN200 til DN800. Disse er hovedsagelig præfremstillet på et eksternt værksted af svejsere fra Brøndum, der er certificeret efter DS/EN 287-1 / PED. Rørsystemet er klassificeret efter DS/EN 13480, kategori III. Arbejdet omfatter 100 % NDT-kontrol samt rørbog/dokumentation for at sikre fuld sporbarhed.

Brøndum har derudover designet, produceret og monteret stålgallerier til at understøtte rørinstallationen, el-tavler og forsyningskabler. For at spare på gulvpladsen er anlægget bygget i højden, og stålgallerier for bæringerne når op i 2-3 etagers højde. Stålgalleriet er udført med ca. 600 m2 riskedæk fordelt på tre niveauer, som giver adgang til at udføre efterfølgende service på ventiler og rørsystem.

Brøndum A/S har leveret en god kvalitet, haft godt styr på dokumentationen, og projektledelsen har været fokuseret, samarbejdsvillig og resultatorienteret. Brøndum har så absolut været en kompetent og troværdig samarbejdspartner på dette anlæg, og jeg kan kun medgive mine bedste anbefalinger på denne baggrund.
Erik Vilstrup Sørensen
Projektleder AffaldVarme, Aarhus Kommune

Anvendte faggrupper