Projektinfo

  • Industri
  • HOFOR

  • 2018-2019

  • Niras A/S

  • kr. 12,3 mio.

  • Rustfri rør - DN 500-600

Etablering af rustfri rør for gas og vand i fjernvarmetunnel

I forbindelse med etablering af fjernvarmerør i tunnel fra Islands Brygge til Kalvebod Brygge har Brøndum etableret rustfri rør for gas og vand i tunnelen.

Brøndum har for HOFOR stået for etablering af rustfri rør for gas og vand i en fjernvarmetunnel, der løber fra Islands Brygge til Kalvebod Brygge.

Skakten til tunnelen på Islands Brygge har en indvendig diameter på 14 meter, mens skakten på Kalvebod Brygge har en indvendig diamenter på 9 meter. Begge skakter er 25 meter dybe, og selve tunnelen er 320 meter lang med en indvendig diameter på 3 meter. Sådanne arbejdsforhold kræver naturligvis en del forholdsregler og stiller store krav til det mandskab, som skal arbejde nede i tunnelen.

Brøndums industriafdeling har udført rustfri rørarbejder for by-gas og vand. Rørdimensioner er DN600/500 for by-gas og DN600 for vand. Yderligere har Brøndum Stål udført stålarbejder, herunder dimensionering, fremstilling og montage af rørbæringer og ristedæk.

Brøndum har gennem hele projektet haft særdeles stort fokus på håndtering af forholdene for medarbejdere på byggepladsen samt foretaget miljø- og arbejdsmiljømæssige tiltag og hensyn. Helt konkret har vores håndtering omfattet svejserøgsudsugning fra svejsearbejdet i skaktene samt styring og begrænsning af støj. Herudover har vi foretaget mere specificerede sikkerhedsmæssige foranstaltninger ved personalets hejsearbejde i skaktene. Projektet er udført iht. PED kategori 3.

Anvendte faggrupper