Projektinfo

  • Industri
  • I/S Amager Ressourcecenter

  • 2015-2016

  • Rambøll A/S

  • kr. 16 mio.

  • 3.500 m²

Rørarbejde til grønt energianlæg på Amager Bakke

Med etableringen af Amager Bakke har København fået verdens mest moderne og miljørigtige affaldsbaserede energianlæg. Brøndum har leveret al rørarbejdet i forbindelse med etableringen af ressourcecenteret.

Det nye ressourcecenter på Amager er udstyret med den nyeste teknologi, som skal sikre en effektiv og miljørigtig energiproduktion. Samtidig er den multifunktionelle industriarkitektur et banebrydende bud på, hvordan et grønt energianlæg kan kombineres med rekreative arealer.

Brøndum har leveret al rørarbejdet til det nye affaldsbaserede energianlæg. Størstedelen af arbejdet er udført under jorden, hvor vi har etableret et underjordisk kammer til rørinstallationerne. I alt har arbejdet indebåret rørlægning af 1,4 km2 Ø813-rør med 1.000 kappe. Da et enkelt stykke rør vejer 3,5 ton, er alt arbejdet håndteret med en kran.

Over jorden har vi bygget en rørbro til de store Ø813-rør samt bygget en ventilstation med to ventiler. Også her har der været brug for særligt udstyr og ekspertise, da en enkel ventil vejer 3,5 ton.

Al arbejdet er udført under hensyntagen til en meget stram logistik, da rørarbejdet blev udført, mens selve byggeriet af Amager Ressourcecenter stod på.

Projektet er et PED-projekt, hvilket har stillet øgede krav til projektets dokumentation.

Anvendte faggrupper