Projektinfo

  • Industri
  • VEKS I/S og HTF

  • 2015-2017

  • Rambøll A/S

  • kr. 3,7 mio.

  • 15 MW

Etablering af komplet rørinstallation til Kragehave Vekslerstation

Brøndum har haft opgaven med at etablere komplet rørinstallation til Kragehave Vekslerstation, der er blevet udført i forbindelse med VEKS’ eksisterende underjordiske afgreningsbygværk.

I VEKS’ udbygningsplaner fra 80’erne blev det forudsat, at der på et tidspunkt skulle etableres en vekslerstation ved Kragehave for at kunne forsyne de nye bebyggelser. Det er nu blevet en realitet.

Kragehave Vekslerstation er blevet koblet til VEKS’ transmissionssystem og indgår herved i dækningen af varmeforsyningen i den vestlige del af Høje Taastrup-området. Vekslerstationen udlægges med en kapacitet på 15 MW.

Brøndum har etableret ny komplet rørinstallation til veksleranlægget samt tilkoblet til eksisterende rør. Rør-installationen er udført i DN 300 med PED-krav. Fjernvarmesystem udlægges på 25 bar/120 grader C.

Vekslerstationen vil fungere som et supplement til City 2 veksleren som aflastning, og dermed opretholdes forsyningssikkerheden i de nye bebyggelser, der forventes at komme i området.

Anvendte faggrupper