Projektinfo

  • VVS
  • Region Hovedstaden, Bispebjerg Hospital

  • 2016

  • Damgaard Rådg. Ing. A/S

  • kr. 59 mio.

  • 90.000 m²

Alle bygnings- og installationsarbejder samt drift af varmecentraler i de kommende 20 år

Brøndum står for alle bygnings- og installationsarbejder i forbindelse med Bispebjerg Hospitals konvertering fra dampforsyning til mere energirigtig fjernvarme.

Bispebjerg Hospital har hidtil været opvarmet ved hjælp af damp fra energiselskabet HOFOR. Brøndum står for konvertering af den eksisterende dampforsyning til en mere energirigtig fjernvarmeforsyning i kombination med en ATES forsyning. Brøndums arbejde omfatter alle bygnings- og installationsarbejder samt driften af varmecentralerne i 20 år.

Tidligere har dampforsyningen forsynet alle områder og dertilhørende udstyr på hospitalet. Disse områder og udstyr bliver fremadrettet forsynet ved fjernvarme eller ved elforsyning, hvorfor Brøndum har etableret nye varmecentraler i form af konvertering af de eksisterende varmecentraler. Vi har konverteret ca. 30 varmecentraler.

En del af arbejdet foregår i de fredede tunneller under Bispebjerg hospital, hvor de eksisterende damprør er ophængt i bæringer, der skal bevares, men ikke genanvendes til formålet.

Hospitalet er i drift i hele perioden og kan ikke undvære varmeforsyningen. Derfor planlægger vi alle omkoblinger i centralerne nøje, ligesom vi har oprettet nødberedskab til de kritiske centraler, der betjener eksempelvis operationsstuer.

I centralerne har vi etableret nye vekslere, nye varmtvandsbeholdere og nye blandekredse til eksisterende varmesystemer. I tunnellerne etableres nye varmekilder, da tunnellerne tidligere har været opvarmet af de damprør, der passerede gennem tunnelsystemet.

Anvendte faggrupper