Projektinfo

  • Ventilation
  • Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen

  • 2020-2021

  • INGENIØR’NE

  • kr. 4,7 mio.

  • 4.100 m²

Ventilation i tre garager

Brøndum har lavet ventilation i tre nye bygninger på Skive Kaserne som en del af et milliardprojekt i Forsvaret.

Konstruktionsfacilitet (Bygning 135) indeholder undervisnings- og værkstedsfaciliteter, som indrettes i en standardgarage i én etage. I tilknytning hertil etableres 3 etager med kontorarbejdspladser, mødelokale og undervisningsrum, omklædnings faciliteter og baderum, toiletter, depot og rengøringsrum samt teknikrum. I alt ca. 2100 m2. Omfatter endvidere befæstede arealer og afvanding omkring bygningen.

Standard garager (Bygning 136 og 137) indeholder en standard-garage i én etage. I tilknytning hertil etableres 2 etager med kontorarbejdspladser, depot og -rengøringsrum, toiletter samt teknikrum. I alt ca. 2000 m2. Omfatter endvidere befæstede arealer og afvanding omkring bygningerne.

I alt er der lavet ventilation i tre garager med materiel- og mand-skabsfacilitet. Bygningerne forventes at stå færdige i slutningen af november 2021.

Anvendte faggrupper