Projektinfo

  • Sprinkler
  • Vejdirektoratet

  • 2021-2022

  • MT Højgaard A/S

  • kr. 13 mio.

  • 25.500 m²

Højtrykssprinklerinstallationer

Aalborg Universitet får i tilknytning til NAU opført en ny bygning på ca. 24.000 m2 -”AAU Sund” – som skal danne rammerne om undervisningen af medicinstuderende på universitetet. Brøndum leverer højtrykssprinklerinstallationer til den nye bygning.

De medicin- og sygeplejestuderende på Aalborg Universitet kan se frem til at modtage undervisning i helt nye faciliteter, når den nye bygning ”AAU Sund” står klar i sommeren 2022.

Målet med byggeriet er at understøtte et åbent og dynamisk studiemiljø, hvor en stor del af tiden foregår som gruppearbejde. Der er derfor lagt vægt på at etablere mange forskellige områder og åbne rum.

Bygningen kommer til at bestå af to lange atriumbygninger i tre og fire etager, der bindes sammen af en mellembygning. En af atriumbygningerne sammenbygges med det nye universitetshospital, NAU, via et fælles foyerrum.

Brøndum skal for hovedentreprenør MT Højgaard A/S lave højtrykssprinklerinstallationer med ca. 3.000 sprinklere. Højtrykstågeanlæg er en specialopgave inden for sprinkler, og det er kun enkelte firmaer i Danmark, der kan løfte denne type opgave.

Brøndum blev bl.a. tildelt opgaven på baggrund af god historik på udførelse af tilsvarende opgaver.

Anvendte faggrupper