Projektinfo

  • Sprinkler, Ventilation, VVS
  • Bygningsstyrelsen

  • Søren Jensen

  • 2016 - 2017

  • 1.300 m2

  • kr. 5,2 mio.

Teknikentreprisen

Biologisk Institut på Aarhus Universitet er i gang med en omfattende renovering. Brøndum har teknikentreprisen på projektet og har bl.a. udført køl, varme, VVS og installation på fem etager.

Bygning 1131 på Aarhus Universitet anvendes af Biologisk Institut og indeholder kontorer, forskningslaboratorier og støttefaciliteter til forskningen. Bygningen skal fortsat anvendes til de nuværende formål, men med mindre ombygninger og moderniseringer af bl.a. installationer, overflader, stinkskabe m.v.

Renoveringen af bygningen består bl.a. i udskiftning af sanitet og etablering af nye overflader i de eksisterende toiletgrupper. Herudover er etage 1 blevet indrettet med mekaniske værksteder, laboratorier og kontorer. Tagetagen er indrettet med kontorer og teknikrum, mens etage 0 er indrettet med dyrestalde og akvarium.

Brøndum har teknikentreprisen på projektet og har udført køl, varme, vand, afløb, fancoil, vakuum, trykluft, F-gas, N2- og O2-installationer til de nye laboratorier.

Anvendte faggrupper