Projektinfo

  • Ventilation
  • Viborg Kommune

  • 2022-2025

  • WPS Danmark

  • kr. 5,3 mio.

  • 4.500 m²

Skole og daginstitution

Til til- og ombygningen af Skals Skole står Brøndum for udførelse af samtlige ventilationstekniske installationer, samt alle nødvendige demonteringer og reetableringer.

Byggeriet er beliggende på Gl. Skolevej 1, 8832 Skals. Projektet omfatter til- og ombygning af Skals Skole samt opfø-relse af en ny integreret daginstitution (samling af børnehaverne Rosengården og Kærhuset). Skole og institution skal forenes på skolens område og bliver til ét samlet Børnehus.

Sammenlægningen af bygningerne gør, at både skole og daginstitution kan dele de mange faciliteter som blandt andet bevægelsessale, værkstedslokaler og fælles samlingsrum.

Børnehuset skal således være et særligt sted, som kan danne de fysiske rammer omkring sociale, kulturelle og faglige arrange-menter, og bidrager til nye oplevelser og fællesskaber for både børn og voksne i Skals by.

Anvendte faggrupper