Projektinfo

  • Sprinkler
  • Region Hovedstaden/Herlev Hospital

  • Niras A/S

  • 2020 - 2022

  • kr. 12 mio.

  • Sprinklerpumper, -rør, komponenter

Hospitalsbyggeri

I forbindelse med en løbende renovering af det 120 meter høje Herlev Hospital med 26 etager, har Brøndum udført sprinklerenteprisen på renovering af hospitalets brandsikringsanlæg.

Byggesagen omhandlede en ombygning af sprinklersystemet i blok 1, 2, 5 & 7 med renovering af sprinklercentraler, herunder nye sprinklertavler, sprinklerpumper, alarmventiler, flowswitches (vandstrømskontakter) samt langtidsinspektion.

Brøndum har bl.a. på denne sag udført 4 x nye sprinklerpumper, sugeledninger fra reservoir og epoxybehandling af reservoir. Herudover udskiftning af alarmventilstationer, sprinklerør i 9 skakte, flowswitche samt opførelse af testarrangementer og udførelse af langtidsinspektion.

Under langtidsinspektion er der blevet udtaget mere en 100 sprinklerhoveder og 180 rør til inspektion hos DBI for at sikre tilstanden på sprinkleranlægget.

Brøndum udførte som autoriseret sprinklerentreprenør den endelige detailprojektering og beregning af sprinklercentral, ligesom vi har foretaget projektgranskning og koordinering med de øvrige fag.

Hele entreprisen er udført i tæt samarbejde med driften på Herlev Hospital, da bygningen var i drift under hele byggesagen. Dette krævede et størrre koordineringsarbejde, idet der er lavet op til 100 aflukninger med etablering af midlertidige brandvagter.

Anvendte faggrupper