Projektinfo

  • Sprinkler, VVS
  • Region Syddanmark

  • Ingeniør’ne A/S

  • Erik Arkitekter A/S

  • 2021 - 2022

  • kr. 23,5 mio.

Logistik- og sterilcentral

Til opførelse af logistik- og sterilcentral i Servicebyen i Odense, udfører Brøndum VVS- og sprinklerarbejde, herunder vand- og varmeinstallation, køl, afløbsinst, behandlet vand og trykluft (teknisk/medicinsk).

På det nye OUH, som bliver til Odense Universitetshospital når det står færdigt, skal der opføres en ny serviceby som består af flere bygninger som er bundet sammen af en gennemgående logistikkorridor, der er forbundet med en tunnel med forbindelse til det øvrige sygehus.

Projektet består af ca. 10.000 m² nybyggeri, hvoraf Brøndum udfører arbejde på de 7.000 m².

Byggeriet udføres i bygningsklasse 2020 samt indeklima klasse A og overholder i øvrigt Regionens krav til bæredygtighed.

Anvendte faggrupper