Projektinfo

  • Sprinkler
  • Domea Selskabet Futura

  • MOE

  • 2022

  • kr. 4,1 mio.

  • 653 sprinklere

Plejecenter i Fredericia

Til opførelse af plejecentret Hybyhus – et plejecenter i Fredericia, har Brøndum udført sprinkler-opgaver og installeret i alt 653 sprinklere.

Hybyhus Plejecenter ligger i den nordlige del af Fredericia og består af 2 fløje – en ældre bygning fra 1923 og en nyere fra 2003. Hovedfløjen har 5 etager over terræn og vestfløjen har 4 etager over terræn. De to fløje er sammenhængende via en atriumbygning, som ligeledes er opført i 2003.

Der er boliger i vestfløjen, hovedfløjen og i det lave afsnit. Bygningen er i brug i udførelsesperioden. Sprinkler-opgaverne omfatter projektering af komplet sprinkleranlæg til Hybyhus, Vestfløj og Hovedfløj samt etablering af sprinklercentral i kælderrum.

Endvidere er der etableret reservoir i terræn til sprinkling inkl. tilslutning reetablering af belægninger.

Anvendte faggrupper