Projektinfo

  • Sprinkler
  • Region Midtjylland

  • Niras A/S

  • 2017 - 2020

  • kr. 50 mio.

  • 98.000 m²

Det Nye Hospital i Vest

Brøndum udfører sprinkler på Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup, som efter planen står færdigt medio 2020.

Med byggeriet af DNV-Gødstrup samles Hospitalsenheden Vest på samme grund. Hospitalet skal dække hele det vestlige område af Region Midtjylland og bliver et moderne akut-hospital med både somatisk og psykiatrisk behandling.

Byggeriet er delt i etaper, hvor etape 1 drejer sig om afdelinger for akut, intensiv, billeddiagnostik, laboratorier, thorax, abdominal, familie samt fællesfunktioner inkl. trafik- og teknikarealer. Etape 2 er den psykiatriske afdeling, mens etape 3 er døbt Somatik og Serviceby.

Brøndum har sprinklerentreprisen på DNV Gødstrup – etape 1. Dette indebærer bl.a. etablering af en ny komplet systemcentral samt indføring af sprinklerstik til central og samtlige alarmventiler og flowswitch.

Herudover leverer og monterer vi et nyt sprinkleranlæg. Sprinkleranlægget etableres som et vandtågeanlæg i henhold til DBI’s retningslinje 254-1 og 254-2.

Brøndum har stor erfaring inden for sprinklerløsninger. Vi er certificeret i henhold til ISO 9001 for udførelse af sprinkleranlæg og er autoriseret af DBI. Hvert år installerer vi flere tusinde sprinklere, som sikrer os den fornødne indsigt og ekspertise i at designe, installere, implementere og servicere sprinkleranlæg.

Anvendte faggrupper