Projektinfo

  • Køl, Sprinkler, Ventilation, VVS
  • Kattegatcentrets Driftsfond

  • 2020-2022

  • LB Consult A/S

  • kr. 5,2 mio.

  • 1.420 m²

VVS, sprinkler, køl og ventilation i forbindelse med udbygning af Kattegatcentret

Kattegatcentret i Grenaa renoverer og udbygger centret, hvor der bl.a. skal etableres et nyt pingvinanlæg samt foretages energioptimering af de eksisterende bygninger. Brøndum A/S har teknikentreprisen på projektet.

De mere end 150.000 gæster, der hvert år besøger Kattegatcentret, kan se frem til endnu flere oplevelser, når centret i 2022 åbner et nyt pingvinanlæg.

Udover pingvinanlægget skal der etableres en skoletjeneste, et moderne laboratorium samt nye faciliteter til dyrene bag kulisserne. Det første spadestik blev taget i sommeren 2020, og renoveringen og udbygningen forventes færdigt i begyndelsen af 2022.

I byggeriet bliver der foretaget en række energitiltag – herunder tilslutning af solceller, grundvandskøling samt energioptimering af de eksisterende bygninger for at begrænse energiforbruget og dermed sikre en mere bæredygtig drift.

Brøndums entrepriseafdeling i Vest har teknikentreprisen på projektet, hvilket omfatter installationer inden for VVS, sprinkler, køl og ventilation. Herudover omfatter entreprisen nedbrydninger, miljøsanering og ombygninger i sammenbygningsarealerne.

I de løsninger vi bidrager med, har vi på samme måde som i det øvrige byggeri fokus på energioptimering og energieffektivitet.

Anvendte faggrupper