Projektinfo

  • Industri
  • Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

  • 2015

  • Niras A/S

  • kr. 6,4 mio.

Forsvarets flådestation i Korsør får nye rørinstallationer i forberedelserne på at undersøge gasledningerne

Forsvarets flådestation i Korsør får nye rørinstallationer i forberedelserne på at undersøge gasledningerne ved intelligent pigging.

Brøndum udfører rørinstallationer i forberedelsen på intelligent pigging af forbindende rørledninger mellem Flådestation Korsør og tankområdet. Derudover udfører vi udskiftning af præcoatede rør i jorden på Nordkajen, udskiftning af olierør fra hovedrør, udskiftning af olierørinstallation på Sydkajen og Midterpieren samt etablering af pumpebrønd på Midterpier.

Brøndum undersøger 6” og 10” forbindende rørledninger mellem booster-station på flådestationen og op gennem midtvejsbygværk til tankområdets manifoldbygning. Forberedelserne omfatter ændring af rørinstallationer i booster-station, således 6” og 10” pigging-værktøjer kan afsendes derfra til modtagestation i manifoldbygningen på tankområdet. Derudover udskiftning af 4”, 6” og 10” rør med coating af rørenes certifikatsvejsninger i teknikkanal og terræn.

Vi renoverer brændstofinstallationer i Nordkaj, Østkaj, Vestkaj og Midterpier på flådestationen. I Nordkajen er brændstofledningen lagt i jorden frem til udleveringsbrøndene. Vi udskifter ledningen og udstyret med installationer, som muliggør intelligent pigging. I Østkajen, Vestkajen og Midterpieren bliver brændstofledningerne ført i ingeniørgang frem til udleveringsbrønde. De oprindelige to ledninger i ingeniørgangene bliver erstattet af én ledning, som bliver udstyret med installationer, der muliggør intelligent pigging.

I Midterpieren er et afløb fra ingeniørgangen, der er ført til en pumpebrønd. Brøndum omlægger trykledningen fra pumpen.

Anvendte faggrupper