Projektinfo

  • Sprinkler
  • Region Syd

  • 2021-2022

  • kr. 1,1 mio.

  • 533 sprinklere

533 sprinklere

Brøndum har installeret sprinkleranlæg i forbindelse med renovering og ombygning af den eksisterende etage 4 i bygning E på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Ud over etablering af studiefaciliteter og -miljø, skal etagen rumme kontorfaciliter for forskergrupper tilknyttet SVS, samt PhD-studerende.

På etagen skal der herudover indrettes bibliotekszone til SVS’s fagbibliotek og personale foruden en læsesal for studerende og øvrige interesserede.

Desuden skal der indrettes faciliteter for LAKK til intern undervisning og evt. på sigt tilbud som ekstern undervisning.

Med renovering af de eksisterende faciliteter på etage 4 i bygning E på SVS, har Brøndum installeret i alt 533 sprinklere.

Anvendte faggrupper