Projektinfo

  • Sprinkler, Ventilation, VVS
  • Bygningsstyrelsen

  • Ingeniørgruppen A/S

  • 2017 - 2019

  • 6.000 m²

  • kr. 25,2 mio.

Teknikentreprisen

Syddansk Universitet er i gang med en modernisering af laboratoriefaciliteterne. Brøndum har haft teknikentreprisen på 2. etape af projektet og er nu i gang med 4. og 5. etape af ombygningen af Det Naturvidenskabelige Fakultet (NAT).

Moderniseringen af Syddansk Universitet i Odense omfatter komplet nyindretning af forskningslaboratorier med tilhørende supportrum/birum, modernisering af kontorer samt etablering af fællesarealer.

Etape V4 og V5 omfatter ombygning og renovering af Det Naturvidenskabelige Fakultet samt renovering af et laboratorium. Brøndum udfører VVS, sprinkler, el, installationsnedrivning, IT-kabling og ventilation.

Der stilles store krav til ventilation og udsugning i de varierende laboratorier og værksteder samt krav til trykprøvninger og opbevaring af komponenter. Laboratorierne udføres til overholdelse af GMO-krav i henhold til Bygningsstyrelsens krav og anbefalinger til laboratoriemodernisering med nye overflader, nye tekniske installationer samt stinkskabe.

Det er i projektet et krav fra Syddansk Universitet, at en række forskningsaktiviteter kan fortsætte uhindret under ombygningen. Dette stiller krav til Brøndums evne til at styre mange forskellige faggrupper og løse opgaverne uden at forstyrre medarbejdere og studerende unødigt.

Anvendte faggrupper