Projektinfo

  • Køl, Sprinkler, VVS
  • Bygningsstyrelsen

  • 2019-2020

  • Norconsult

  • kr. 19,6 mio.

  • 21.000 m² inkl. kælderarealer

Sprinkler, VVS og køl

Danmarks nye politiskole i Vejle danner rammerne for uddannelse af politielever i Vestdanmark. Brøndum har haft den projekterende fagentreprise og har leveret sprinkler, VVS og køl til hele byggeriet.

Byggeriet af den nye politiskole i Vejle har taget udgangspunkt i de eksisterende bygninger, ligesom der er blevet opført nybygninger på ca. 9.500 m².

Den nye skole rummer bl.a. nye undervisningsfaciliteter, som omfatter træningsrum, idrætssal, et auditorium samt en række klasselokaler. Herudover er der blevet opført værelser til brug for overnatning i forbindelse med efter- og videreuddannelse.

Hoffmann har haft hovedentreprisen på byggeriet, mens Brøndum har haft den projekterende fagentreprise og leveret sprinkler, VVS og køl til byggeriet.

Brøndum har i alt udført arbejde i seks bygninger, som forsynes fra fem fjernvarmecentraler, hvor der produceres varme samt varmt brugsvand. Bygningernes varmekilder består af radiator, kalorifere, varmlufttæpper og strålevarmepaneler.

Varmeproduktionen er udført som et vekslersystem med tilhørende trykholde- og afgasningsanlæg samt div. blandesløjfer. Bygningernes brugsvandssystem er udført med blødgøringsanlæg, osmoseanlæg, ladekredssystem for varmtvandsproduktion samt klordioksid-system til sikring mod legionella. Køleanlægget er udført som luftkølet vandchiller samt tørkøler, hvilket forsyner zoneflader, køleflader og fancoils.

Anvendte faggrupper