Projektinfo

  • VVS
  • Boligselskabet Sct. Jørgen

  • 2018

  • SWECO A/S

  • kr. 3,8 mio.

  • Afsluttet

VVS-entreprise på renovering af boliger på Klostervænget i Viborg

Som følge af utidssvarende isoleringsstandard og korrosion i eksisterende varme- og vandledninger har det været nødvendigt at foretage en udskiftning af varme- og vandledninger i boligerne på Klostervænget i Viborg.

Brøndum har stået for udskiftningen af varme- og vandledninger i terræn samt udskiftning af vandledninger for brugsvand (koldt, varmt). Herudover har vi stået for cirkulation i boligblokkenes ingeniørgange og rørkanaler.

Entreprisen har endvidere omfattet jordarbejde samt isolering af i alt 11 blokke.

Opgaven er udført med hensyntagen til beboerne i blokkene, som skulle bo i boligerne, mens arbejdet stod på.

Brøndum har fået opgaven, da vi har solid og mangeårig erfaring med at levere løsninger inden for VVS til byggeriet.

Anvendte faggrupper