Projektinfo

  • Ventilation
  • Regionshospitalet Viborg

  • 2016-2017

  • Siemens A/S

  • kr. 20,0 mio.

  • 16.000 m²

Gennemgribende energirenovering af hospitalet sikrer over 12 år besparelser for ca. kr. 38 millioner

Regionshospitalet Viborg energirenoverer for op mod 30 millioner kroner i løbet af de kommende 2-3 år. Projektet skal over de næste 12 år sikre hospitalet besparelser for ca. 38 millioner kroner i ESCO-projekt.

ESCO-samarbejdet mellem Regionshospitalet Viborg og blandt andre Brøndum skal reducere hospitalets overordnet energiforbruget med 25% og CO2-aftrykket med 27%. Forud for de energiforbedrende tiltag er bygningerne gennemgået og analyseret for at afdække potentialet for energibesparelserne.

Resultatet af den mere gennemgribende foranalyse af bl.a. den 13 etager høje hospitalsbygning er en række energiforbedrende indsatser med bl.a. etablering af solcelleanlæg, hulmursisolering, udskiftning af vinduer og især de tekniske installationer står for tur.

Brøndum demonterer gamle aggregater og udskifter de eksisterende gamle aggregater med moderne løsninger med masser af (intelligent) automatik og individuelle løsninger. De er erstattet af 19 nye aggregater med en høj energigenvinding og optimale driftsbetingelser i forhold til nyt variable ventilationsprincip. Ved at energirenovere det enorme ventilationsanlæg sparer hospitalet op mod 50 % af den energi, der anvendes i dag.

Brøndum er som hovedentreprenør desuden ansvarlig for alt teknisk isolering samt koordinering af alle byggematerialeleverancer til byggepladsen.

Anvendte faggrupper