Projektinfo

  • Ventilation
  • Himmerland Boligforening

  • 2017-2020

  • Brix & Kamp

  • kr. 17 mio.

  • ca. 30.000 m²

Renovering og energioptimering i forbindelse med byfornyelse i Aalborg

Himmerland Boligforening er i gang med en omfattende byfornyelse i det østlige Aalborg. Her indgår bl.a. Fyrkildevej, der i øjeblikket undergår en større renovering og energioptimering. Brøndum har ventilationsentreprisen på projektet.

Boligområdet på Fyrkildevej i Aalborg gennemgår en større renovering af sine i alt 419 lejligheder, fælleshus samt børnehave. Der er tale om et renoverings-/energioptimeringsprojekt med et samlet budget på ca. 600 mio. kr.

Den samlede byfornyelse har til formål at skabe en mere attraktiv bydel med henblik på at kunne tiltrække en bredere sammensætning af befolkningen.

Brøndum har ventilationsentreprisen på projektet. Vi står bl.a. for at etablere komfortventilation i lejlighederne med et decentralt aggregat i hver lejlighed samt udsugning fra emhætte med integreret motor. Herudover etablerer vi komfortventilation i fælleshus/vaskeri samt udluftning i kælderrum.

Vi har planlagt alle aktiviteter nøje og taget hensyn til beboernes dagligdag og privatliv, så vores arbejde er til mindst mulig gene.

Anvendte faggrupper