Projektinfo

  • Sprinkler
  • Region Midtjylland

  • 2017-2019

  • CURAVITA

  • kr. 48,1 mio.

  • 130.000 m²

Højtryksvandtågeanlæg og standardsprinkleranlæg på alle niveauer og etager på DNV Gødstrup

DNV Gødstrup er et moderne akuthospital med alle behandlingsfunktioner. Brøndum udfører højtryksvandtågeanlæg og standardsprinkleranlæg på alle niveauer og etager på hospitalet.

På det kommende store hospital i Gødstrup samles Hospitalsenheden Vest på én matrikel, som dækker hele det vestlige område af Region Midtjylland.

Brøndum har sprinklerentreprisen på projektet og installerer højtryksvandtågeanlæg og standardsprinkleranlæg på alle niveauer og etager.

Højtryksvandtågeanlægget yder optimal brandbeskyttelse på hospitalet, idet det reducerer tiden, hvor hospitalet er ude af drift i tilfælde af uheld. Derudover sikrer det betydelige besparelser i byggeriet og holder vandskader nede på et minimum.

Byggeriet blev igangsat i september 2012, og dele af hospitalet forventes at kunne tages i brug primo 2020.

Anvendte faggrupper