Fjernvarme

Fjernvarme

I Danmark er fjernvarme langt den mest udbredte form for opvarmning. Over 60% af alle danske husstande har fjernvarme - det svarer til ca. 3,2 millioner danskere. Det kræver høj forsyningssikkerhed hos forsyningsselskaberne, og det hjælper vi hos Brøndum med at sikre.

Fjernvarme

Vores fjernvarmeløsninger understøtter din forsyningssikkerhed

Brøndums faglige kompetencer inden for fjernvarmeanlæg spænder bredt  - fra etablering af kraftvarmeværker, store veksler- og pumpestationer til transmissionsledninger, konvertering og udskiftning af fjernvarmeledninger, installation af varmevekslere og komplette rørinstallationer til industrien og det liberale erhverv. 

Vi etablerer geotermiske anlæg med anvendelse af undergrundens varme vand i fjernvarmeproduktion, som har store miljømæssige reduktioner i CO2-udledninger til følge. Vi udfører arbejde i alle rørstørrelser og godstykkelser og installerer i lavtemperatur og hedtvandsanlæg med tryktrin PN10, 16, 25 og PN40.

Løbende vedligeholdelse, reparationer, udskiftning samt udvidelser på distributionsnettet

Løbende vedligeholdelse, reparationer, udskiftning samt udvidelser på distributionsnettet er en naturlig del af værkernes forsyningssikkerhed.

Brøndum har ansvaret for vedligeholdelse i flere storbyer, hvor styringskompetence og tidsplaner er vigtige elementer i forbindelse med udførelsen.

Vi er uafhængige materialeleverandører, og vi kan derfor hjælpe vores kunder med at vælge optimale, produktionseffektive og miljørigtige løsninger.

Autorisationer og myndighedskrav

Myndighederne har defineret en række kriterier for denne type arbejde for at sikre en professionel kvalitet.

Vores faglærte medarbejdere har de påkrævede autorisationer, kvalifikationer og svejsecertifikater i tig-, elektrode- og autogensvejsning til at opfylde myndighedernes krav.

"Har du brug for hjælp til en fjernvarmeløsning? Kontakt mig og hør, hvordan vi kan hjælpe dig."
Peder Nielsen Afdelingschef, Fjernvarme Øst
"Hos Brøndum skaber vi brugervenlige fjernvarmeløsninger for kunder i hele Nordjylland. Kontakt mig og hør mere."
Jesper Kim Nygren Hansson Afdelingsleder, Fjernvarme Vest, Aalborg
"Vil du høre mere om Brøndums fjernvarmeløsninger? Kontakt mig og hør, hvordan vi kan hjælpe dig."
Jan Hedensted Projektleder, Fjernvarme & industri Vest

Sådan har vi hjulpet vores kunder

Sådan kan vi også hjælpe dig