Projektinfo

  • Sprinkler
  • Region Syddanmark

  • Niras

  • 2023-2024

  • kr. 10,5 mio.

  • 21.000 m²

Højtrykssprinkler

Til opførelse af Nyt OUH Odense Universitetshospital, udfører Brøndum højtrykssprinkler arbejde på hele bygningens samlede areal på 20.870 m².

Region Syddanmark ønskerat udvide OUH med en bygningtil Voksenpsykiatrien, bygning DP201. Bygningen opføres delvist i tre plan, stueplan, plan 1 og plan 2. Plan 1 og plan 2 bygges sammen med DP11. Voksenpsykriatrien bygges sammen med en forbindelsesgang DP11, og bliver derved en del af Campus Odense, der udover universitetshospitalet rummer uddannelsesinstitutioner, forskning, erhverv og boliger.

Den nye voksenpsykiatriske afdeling på det nye OUH bliver arbejdsplads for ca. 600 medarbejdere med 142 senge, som alle bliver på enestuer. Sengene bliver fordelt på otte sengeafsnit, herunder som noget nyt et fælles somatisk og psykiatrisk spiseforstyrrelsesafsnit og et rehabiliteringsafsnit.

Afdelingen kommer desuden til at rumme bl.a. et telepsykiatrisk center, en ECT-enhed samt en forskningsenhed.

Brøndums arbejde på projektet forventes afsluttet i efteråret 2024.

Anvendte faggrupper