Projektinfo

  • Sprinkler, Ventilation, VVS
  • Bygningsstyrelsen

  • 2015-2018

  • Cubo Arkitekter A/S

  • kr. 83 mio.

  • 12.300 m²

Brøndum leverer samlet installationsentreprise til AU Health

Aarhus Universitet opfører ny forsknings- og undervisningsbygning til Institut for Biomedicin. Bygningen skal rumme undervisningsfaciliteter, avancerede laboratorier, dyrestalde, kontorer og fællesområder til ca. 300 medarbejdere.

Aarhus Universitet opfører en 8.300 m² forsknings- og undervisningsbygning fordelt over jorden på fire etager og ca. 4.000 m² underjordiske anlæg til Institut for Biomedicin. I alt 12.300 m² biomedicinsk nybyggeri, som rummer nye, avancerede laboratorier, dyrestalde, kontorer og fællesområder for ca. 300 medarbejdere.

Bygningen er en vigtig udbygning af Aarhus Universitet, der i kraft af øgede forsknings- og undervisningsfaciliteter vil styrke universitetets position blandt Europas førende.

Brøndum har leveret den samlede installationsentreprise til den nye bygning. 

De tekniske installationer omfatter VVS-installationer, behandlet vand, sprinkler, ventilation, teknisk isolering og en række procesinstallationer til forskningsbrug som køl, gasser, vakuum og trykluft. Desuden er Brøndum ansvarlig for el-installationer, brandsikringsanlæg, talevarsling, adgangskontrol og video-overvågning.

Anvendte faggrupper