Projektinfo

  • Køl, Ventilation, VVS
  • Regionshospitalet Randers, Region Midt

  • 2015-2016

  • Rambøll A/S

  • kr. 10 mio.

  • 5.600 m²

Anvendte faggrupper