Projektinfo

  • VVS
  • Region Nordjylland

  • Indigo Konsortiet

  • kr. 15,8 mio.

  • 17.590 m2

  • 2020 - 2021

Vand, varme, sanitet og afløb

Det nye universitetshospital i Aalborg (NAU) forventes at stå færdigt i 2021. Brøndum har VVS-entreprisen på dele af byggeriet, heriblandt Servicebyen E550.

Region Nordjylland bygger et nyt universitetshospital i Aalborg Øst på 170.000 m2 (inklusiv serviceby). Byggeriet af det nye universitetshospital gør det muligt at samle de fleste af de funktioner, som i dag ligger på Aalborg Universitetshospital.

Brøndum har VVS-entreprisen på dele af byggeriet og leverer vand, varme, sanitet og afløb til Servicebyen på NAU. Servicebyen rummer bl.a. kontorer, linnedcentral, affaldscentral, teknisk afdeling, energicentral, sterilcentral, produktionskøkken, central for hjælpemidler og apparatur, centrallager, fordelingsarealer, teknik og logistik samt tunnel. Alt fordelt på ca. 1.475 etagemeter på 1. etage.

Herudover leverer vi VVS til den del af entreprisen, som vedrører opførelse af foyer, Intensiv, Børn og Unge samt ambulatorium.

Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) forventes at stå klart medio 2021.

Anvendte faggrupper