Køl

Køl

Optimalt indeklima, stabil kølekapacitet og reduceret energiforbrug til lave driftsomkostninger er resultatet af en optimal drift af køleanlægget - uanset vejrforholdene.

Køl

Vi sikrer optimal drift af dit køleanlæg

Brøndum udfører alle typer af køling inden for IT- og serverrum, komforkøling til kontorer samt proceskøling til industri og laboratorier. Vores erfaring dækker både større komplicerede proceskøl og mindre komfortanlæg.

Vi er gerne med i opgaven så tidligt som muligt. På den måde sikrer vi fokus på design, energiforbrug og driftsøkonomi i løsningerne sant, at installationerne indpasses i bygningerne på den mest hensigtsmæssige måde.

Myndighederne har fastsat en række krav og forskrifter for dette arbejde for at sikre en professionel kvalitet. Vores medarbejdere har alle de påkrævede autorisationer, licenser og kvalifikationer til at opfylde disse krav.

Vi foretager desuden lækagetests og årlig service for bl.a. at sikre, at alt lever op til gældende miljøkrav.

Det kan vi også hjælpe med

Sådan har vi hjulpet vores kunder