VEKS og HTF, Taastrup

VEKS og HTF, Taastrup

Brøndum udfører tekniske installationer i forbindelse med, at VEKS og Høje Taastrup Fjernvarme (HTF) etablerer et nyt damvarmelager.

500 m²

Omfanget af opgaven

kr. 9 mio.

Entreprisesum

VEKS & Høje Taastrup Fjernvarme

Bygherre

Damgaard Rådg. Ingeniører

Rådgivende ingeniører

Tekniske installationer i ny vekslerstation

I Høje Taastrup er der fuld gang i anlægsarbejdet af et damvarmelager på 70.000 m3, som VEKS og HTF i fællesskab etablerer.

I forbindelse med projektet udfører Brøndum tekniske installationer i en ny vekslerstation, som kan veksle energi mellem VEKS’ transmissionssystem, damvarmelageret og HTF’s distributionsnet.

VEKS og HTF har i fællesskab etableret det 70.000 m3 store dampvarmelager i Høje Taastrup. I forbindelse med lageret er der blevet opført en 500 m2 stor teknikbygning. Det er i denne bygning, Brøndum udfører tekniske installationer i vekslerstationen. Der er tale om 1400 meter rørlægning i DN15 til DN350 - PED-kategori 3. 35 BAR / 110 °C.

Den nye vekslerstation har til formål at veksle energi mellem VEKS’ transmissionssystem, damvarmelageret og Høje Taastrup Fjernvarmes distributionsnet. Det kan ske i en række forskellige scenarier for op- og afladning af damvarmelageret, hvor der kan veksles op til 30 MW.

Hele projektet skal bidrage til en bedre udnyttelse af fjernvarmen. Det skyldes, at man lagrer fjernvarmen, når den er er billig at producere – omvendt udnytter man varmen fra lageret, når den er dyr at producere.

Når det fælles lager står klar i 2021, vil det bidrage væsentligt til den grønne omstilling i hele hovedstadsområdet, idet man kommer til at udnytte fjernvarmen endnu bedre.

Anvendte faggrupper

"Har du spørgsmål til projektet, eller er der noget, vi kan hjælpe dig med, er du velkommen til at kontakte mig."
Frank Isdan Afdelingschef, Industri

Sådan har vi også hjulpet vores kunder