Naturvidenskabeligt Fakultet - Syddansk Universitet, Odense

Naturvidenskabeligt Fakultet - Syddansk Universitet, Odense

Syddansk Universitet i Odense renoverer laboratoriefaciliteterne. Brøndum har udført renovering af etape V2 og er nu gang med den fjerde af i alt fem etaper, som vedrører ombygning af Det Naturvidenskabelige Fakultet (NAT), Biologisk Institut.

6.000 m²

Omfanget af opgaven

kr. 15 mio.

Entreprisesum

Bygningsstyrelsen

Bygherre

Ingeniørgruppen Varde A/S

Rådgivende ingeniører

Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S

Arkitekt

juni 2015 - april 2019

Projektperiode

Syddansk Universitet i Odense renoverer og ombygger det naturvidenskabelige fakultet

Brøndum har udført renovering af etape 2 og er nu i gang med den fjerde af i alt fem etaper, som vedrører ombygningen af Det Naturvidenskabelige Fakultet (NAT). Vi afslutter etapen til september, hvorefter vi påbegynder den sidste og femte etape.

Moderniseringen på SDU omfatter komplet nyindretning af forskningslaboratorier med tilhørende supportrum/birum, modernisering af kontorer samt etablering af fællesarealer. Hertil kommer etableringen af et fællesområde / forskertorv i den eksisterende gårdhave med overdækket glastag.

Brøndum udfører VVS, sprinkler, ventilation, sanitet, køl, luftarter samt el. Der stilles store krav til ventilation og udsugning i de varierende laboratorier og værksteder samt krav til trykprøvninger og opbevaring af komponenter.

Brøndum leverer ventilationsanlæg, som er forsynet med væskekoblede batterier for varmegenvinding, hvor udsugningsdelen og indblæsningsdelen er placeret i hver deres teknikum i kælderen. Anlægget leverer i alt en luftmængde på 27.000 m³/h, og overholder samtidig et skærpet energikrav på 1.700 w/m³/s.

Der er forberedt en udvidelsesfaktor på 16 % på luftmængden, hvis bygningens driftsmønster skulle ændre sig. Brøndum monterer et kompliceret kanal- og spjældsystem, som regulerer luften i laboratorierne alt efter hvilke type udstyr, der anvendes.

Brøndum foretager kontrol af rørene, der er indstøbt, isoleret og vanskeligt tilgængelige ved trykprøvning. Trykprøvningen foretages med vand og omfatter pumper, ventiler og andet tilbehør, der er indbygget i rørledningerne. Laboratorierne udføres til overholdelse af GMO-krav i henhold til Bygningsstyrelsens krav og anbefalinger til laboratoriemodernisering med nye overflader, nye tekniske installationer samt stinkskabe.

Anvendte faggrupper

Sådan har vi også hjulpet vores kunder