Royal Arena

Royal Arena

Brøndum har udført VVS-entreprisen på Royal Arena - Københavns multiarena til nationale og internationale musik-, kultur- og sportsarrangementer.

38.000 m²

Omfanget af opgaven

kr. 43,0 mio.

Entreprisesum

Arena CPHX P/S

Bygherre

Cowi A/S

Rådgivende ingeniører

3XN A/S

Arkitekt

januar 2015 - november 2016

Projektperiode

Brøndum har udført VVS-entreprisen på Royal Arena

Royal Arena er Københavns nye multiarena til nationale og internationale musik-, kultur- og sportsarrangementer med plads til op til 15.000 tilskuere.

Bygningen er 38.000 kvadratmeter med store foyerarealer og plads til caféer, restauranter og barer. Hertil kommer store servicearealer til optrædende kunstnere, sportsudøvere og arenaens servicefunktioner.

Brøndum har udført VVS-entreprisen, som omfattede

  • Afløb til regnvand, spildevand, sanitet, blandingsbatterier og slangevindere
  • Brugsvand med hovedforsyning, brandhaner og vandposter samt ledningsanlæg inkl. armaturer
  • Varme med varmegivere, fjernvarmeforsyning, anlæg for IT, transformer og batterirum
  • Anlæg for sne og issmeltning samt ledningsanlæg for afkølet vand
  • Gasinstallation og teknisk isolering

Den samlede anlægssum for Royal Arena beløber sig til kr. 700.000.000.

Anvendte faggrupper

"Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte mig."
Ole Gregersen Projektdirektør

Sådan har vi hjulpet vores kunder