Risø Spidslastcentral

Risø Spidslastcentral

VEKS har opført en ny varmecentral ved Risø, som skal fungere som spidslast- og reservecentral. Brøndum har bl.a. etableret komplet rørsystem samt leveret og monteret en kran over pumpen på centralens nederste etage.

865 m2 / 36 MW

Omfanget af opgaven

kr. 2,9 mio.

Entreprisesum

VEKS I/S

Bygherre

Niras A/S

Rådgivende ingeniører

august 2016 - november 2016

Projektperiode

Brøndum har etableret komplet rørsystem samt monteret en kran på spidslastcentral

VEKS, der leverer fjernvarme til de lokale distributionsselskaber på Københavns Vestegn, har etableret en ny spids- og reservelastcentral, der ved fuld udbygning vil have en samlet indfyret effekt på henved 36 MW. Den nye varmecentral skal primært fungere som spidslastcentral, men kan i visse situationer og ved visse behov også fungere som reservelastcentral.

Brøndum har etableret komplet rørsystem i centralen samt leveret og monteret en svingkran til en servicelem. Herudover har vi leveret og monteret en kran over pumpen i kælderetagen samt leveret og monteret nødvendige kabler og supplerende føringsveje.

Alt det nødvendige udstyr er leveret og monteret i henhold til tegninger og komponentlister for at sikre en fuld og færdig tilkobling af anlægget til kedel samt til transmissionsledningen fra vekslerstationen og videre mod Jyllinge.

Varmecentralen er opført i eget bygværk i forlængelse af VEKS’ nye fjernvarmevekslerstation umiddelbart øst for Risøs gamle kraftvarmecentral, der nedlægges. Varmecentralen udgør i alt 865 m2.

Download referenceark

Anvendte faggrupper

"Har du spørgsmål til projektet eller til vores faggrupper, er du velkommen til at kontakte mig."
Thomas Larsen Afdelingschef, Fjernvarme

Sådan har vi også hjulpet vores kunder