Risø Spidslastcentral

Risø Spidslastcentral

VEKS har opført en ny varmecentral ved Risø, som skal fungere som spidslast- og reservecentral. Brøndum har bl.a. etableret komplet rørsystem samt leveret og monteret en kran over pumpen på centralens nederste etage.

865 m2 / 36 MW

Omfanget af opgaven

kr. 2,9 mio.

Entreprisesum

VEKS I/S

Bygherre

Niras A/S

Rådgivende ingeniører

august 2016 - november 2016

Projektperiode

Brøndum har etableret komplet rørsystem samt monteret en kran på spidslastcentral

VEKS, der leverer fjernvarme til de lokale distributionsselskaber på Københavns Vestegn, har etableret en ny spids- og reservelastcentral, der ved fuld udbygning vil have en samlet indfyret effekt på henved 36 MW. Den nye varmecentral skal primært fungere som spidslastcentral, men kan i visse situationer og ved visse behov også fungere som reservelastcentral.

Brøndum har etableret komplet rørsystem i centralen samt leveret og monteret en svingkran til en servicelem. Herudover har vi leveret og monteret en kran over pumpen i kælderetagen samt leveret og monteret nødvendige kabler og supplerende føringsveje.

Alt det nødvendige udstyr er leveret og monteret i henhold til tegninger og komponentlister for at sikre en fuld og færdig tilkobling af anlægget til kedel samt til transmissionsledningen fra vekslerstationen og videre mod Jyllinge.

Varmecentralen er opført i eget bygværk i forlængelse af VEKS’ nye fjernvarmevekslerstation umiddelbart øst for Risøs gamle kraftvarmecentral, der nedlægges. Varmecentralen udgør i alt 865 m2.

Download referenceark

Anvendte faggrupper

Sådan har vi også hjulpet vores kunder