Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers

Brøndum har udført VVS, sprinkler, ventilation, køl og medicinske luftarter på Regionshospitalet Randers.

5.600 m²

Omfanget af opgaven

kr. 10 mio.

Entreprisesum

Regionshospitalet Randers, Region Midt

Bygherre

Rambøll A/S

Rådgivende ingeniører

Ravn Arkitekter A/S

Arkitekt

august 2015 - maj 2016

Projektperiode

Brøndum har udført teknikentreprisen på Regionshospitalet i Randers

Byggeriet er i 3 niveauer med en midterkerne til service, vagt- og birum flankeret af sengestuer, undersøgelsesrum, undervisningsrum- og faciliteter.

Udover de traditionelle VVS-installationer har Brøndum installeret sprinkler, køl og medicinske luftarter, hvor især medicinske luftarter har stillet store krav til udførelsen på grund af kravene til luftens renhed, overfladerne i rummet mv.

Byggeriet opfylder energiramme 2020.

Anvendte faggrupper

"Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte mig."
Ole Gregersen Projektdirektør

Sådan har vi hjulpet vores kunder