Prøvestenen

Prøvestenen

Prøvestenen ud for Amagers kyst er en kunstig ø med et oprindeligt formål om at beskytte indsejlingen til København. Det gamle søfort på øen fungerer i dag som Københavns olie- og benzinlager, så brandsikkerheden skal være i top. Brøndum har hjulpet med at sikre dette.

kr. 19 mio.

Entreprisesum

Copenhagen Malmö Port (CMP)

Bygherre

4

Gns. bemanding

Niras A/S

Rådgivende ingeniører

juli 2019 - september 2020

Projektperiode

Nye rør i jord for tryk- og skumvand samt ny pumpecentral på Prøvestenen

Pumpecentralen på Prøvestenen har undergået en totalrenovering, hvor det eksisterende tryk- og skumvandsanlæg for brandslukning er blevet renoveret, mens den eksisterende pumpecentral er blevet fornyet.

Brøndum har i projektet stået for etablering af nye rør i jord for trykvand og skumvand samt etableret den nye pumpecentral.

Pumpecentralen er blevet fornyet med indsugningsanlæg for havvand, trykvandspumper
og skumblandestation. Pumpecentralen er blevet fornyet med nye pumper, rør, komponenter, varme, trykluft, el og SRO med tilhørende installationer.

Brøndum har desuden lagt nye rør i jord i forbindelse med etableringen af et nyt ledningsnet for trykvand og skumkoncentrat. Ledningsarbejdet har bl.a. omfattet

  • Etablering af ny trykvandsledning for havvand (hovedledning) fra brandpumpecentral - dimension ø500 – ø160 PE 100 / PN16
  • Etablering af stik fra trykvandsledning til brandnicher og brandhaner - dimension ø400 – ø160 PE100 / PN 16
  • Etablering af brandhaner
  • Fremføring af ledninger for skum ved relining i gammel trykvandsledning - dimension ø200 – ø80 PE100 / PN25
  • Rørarbejder uden for brandpumpecentral til trykvandsledninger

Under hele renoveringsperioden har det eksisterende anlæg været i drift i tilfælde af brand på Prøvestenen.

Anvendte faggrupper

Sådan har vi også hjulpet vores kunder

"Har du spørgsmål til projektet eller brug for hjælp til et lignende projekt, så er du velkommen til at kontakte mig."
Peter Sørensen Direktør (COO)