Lemvig Varmeværk

Lemvig Varmeværk

Lemvig Varmeværk forsyner forbrugerne i Lemvig, Nørre Nissum og Klinkby med fjernvarme fra et nyt flisfyret varmeværk.

3.600 m³

Omfanget af opgaven

kr. 1,7 mio.

Entreprisesum

Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Bygherre

10 MW

Varmeydelse

Dansk Fjernvarmes Projektselskab a.m.b.a.

Rådgivende ingeniører

maj 2015 - oktober 2015

Projektperiode

Lemvig Varmeværk etablerer ny DN 300 transmissionsledning i forbindelse med ibrugtagningen af nyt flisfyret varmeværk

I 2016 tog Lemvig Varmeværk et nyt flisfyret varmeværk i brug. Byggeriet omfatter både administrationsbygning og produktionsbygning, hvor værket skal sikre varmeforsyningen for forbrugerne i byerne Lemvig, Nørre Nissum og Klinkby.

Det nye Lemvig Varmeværk skal i løbet af en årrække afløse det gamle varmeværk. Der er derfor i den mellemliggende periode behov for en transmissionsledning mellem det gamle og det nye varmeværk.

Brøndum har udført etableringen af DN 300 transmissionsledning - herunder opgravning, retablering, nedlægning og svejsning af transmissionsledningen. Dette omfatter etablering af ca. 1.100 kanalmeter DN 300 præisoleret rørsystem (frem + retur) med isoleringstykkelse serie 3 (kapperør ø560 mm) samt etablering af ca. 1.100 kanalmeter trækrør for lysleder med indblæsning af lyslederkabel.

Desuden har Brøndum udført alle arbejder i forbindelse med indføring af rør i pumperum på Industrivej og på nyt varmeværk på Merkurvej.

Download referenceark

Anvendte faggrupper

"Har du spørgsmål til projektet eller til vores faggrupper, er du velkommen til at kontakte mig."
Michael Tom Halleby Afdelingschef, Industri & Fjernvarme

Sådan har vi også hjulpet vores kunder