Lemvig Varmeværk

Lemvig Varmeværk

Lemvig Varmeværk forsyner forbrugerne i Lemvig, Nørre Nissum og Klinkby med fjernvarme fra et nyt flisfyret varmeværk.

3.600 m³

Omfanget af opgaven

kr. 1,7 mio.

Entreprisesum

Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Bygherre

10 MW

Varmeydelse

Dansk Fjernvarmes Projektselskab a.m.b.a.

Rådgivende ingeniører

maj 2015 - oktober 2015

Projektperiode

Lemvig Varmeværk etablerer ny DN 300 transmissionsledning i forbindelse med ibrugtagningen af nyt flisfyret varmeværk

I 2016 tog Lemvig Varmeværk et nyt flisfyret varmeværk i brug. Byggeriet omfatter både administrationsbygning og produktionsbygning, hvor værket skal sikre varmeforsyningen for forbrugerne i byerne Lemvig, Nørre Nissum og Klinkby.

Det nye Lemvig Varmeværk skal i løbet af en årrække afløse det gamle varmeværk. Der er derfor i den mellemliggende periode behov for en transmissionsledning mellem det gamle og det nye varmeværk.

Brøndum har udført etableringen af DN 300 transmissionsledning - herunder opgravning, retablering, nedlægning og svejsning af transmissionsledningen. Dette omfatter etablering af ca. 1.100 kanalmeter DN 300 præisoleret rørsystem (frem + retur) med isoleringstykkelse serie 3 (kapperør ø560 mm) samt etablering af ca. 1.100 kanalmeter trækrør for lysleder med indblæsning af lyslederkabel.

Desuden har Brøndum udført alle arbejder i forbindelse med indføring af rør i pumperum på Industrivej og på nyt varmeværk på Merkurvej.

Download referenceark

Anvendte faggrupper

Sådan har vi også hjulpet vores kunder