Klostervænget afd. 3, Viborg

Klostervænget afd. 3, Viborg

Boligerne i Klostervænget, afd. 3, i Viborg har gennemgået en større renovering, og Brøndum har i den forbindelse haft VVS-entreprisen.

kr. 3,8 mio.

Entreprisesum

Boligselskabet Sct. Jørgen

Bygherre

SWECO A/S

Rådgivende ingeniører

juni 2018 - december 2018

Projektperiode

VVS-entreprise på renovering af boliger på Klostervænget i Viborg

Som følge af utidssvarende isoleringsstandard og korrosion i eksisterende varme- og vandledninger har det været nødvendigt at foretage en udskiftning af varme- og vandledninger i boligerne på Klostervænget i Viborg.

Brøndum har stået for udskiftningen af varme- og vandledninger i terræn samt udskiftning af vandledninger for brugsvand (koldt, varmt). Herudover har vi stået for cirkulation i boligblokkenes ingeniørgange og rørkanaler.

Entreprisen har endvidere omfattet jordarbejde samt isolering af i alt 11 blokke.

Opgaven er udført med hensyntagen til beboerne i blokkene, som skulle bo i boligerne, mens arbejdet stod på.

Brøndum har fået opgaven, da vi har solid og mangeårig erfaring med at levere løsninger inden for VVS til byggeriet.

Anvendte faggrupper

"Kan vi hjælpe dig med et lignende projekt? Du er velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak."
Ole Gregersen Projektdirektør Vest

Sådan har vi også hjulpet vores kunder