HOFOR

HOFOR

HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) forsyner København med fjernvarme og dækker ca. 98% af varmebehovet i hovedstaden. Brøndum varetager i konsortium med NCC både drift og nyanlæg af fjernvarmenettet for HOFOR.

ca. 44.000 m / pr. år

Omfanget af opgaven

kr. 50 mio. / pr. år

Entreprisesum

HOFOR A/S

Bygherre

25

Gns. bemanding

HOFOR A/S

Rådgivende ingeniør

juni 2018 – maj 2019

Projektperiode

Drift og nyanlæg af fjernvarmenettet i hovedstadsområdet

Fjernvarmen hos HOFOR bliver hovedsageligt produceret på kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg, som leverer varme til et stort sammenhængende fjernvarmenet, der forsyner privat- og erhvervskunder
i Københavnsområdet.

Brøndum varetager i konsortium med NCC såvel drift som nyanlæg af fjernvarmenettet for HOFOR - alt fra DN 15 til DN 900. Vi er desuden tilkaldevagt på fjernvarme- og dampsystemet. Derudover installerer vi rør og komponenter til veksler- og pumpestationer til transmissionsnettet.

Med løbende vedligeholdelse, reparationer, udskiftninger og udvidelser på distributionsnettet er Brøndum med til at sikre værkernes forsyningssikkerhed.

Brøndum har i en tidligere rammeaftale fra 2004-2018 varetaget al rør- og smedearbejde for HOFOR.

Anvendte faggrupper

"Har du spørgsmål til projektet eller vores faggrupper? Så kontakt mig for at høre, hvordan vi kan hjælpe dig."
Thomas Larsen Afdelingschef, Fjernvarme

Sådan har vi også hjulpet vores kunder

Christiansborg

Omfattende konvertering til fjernvarme for hele slottet

Sønderborg Fjernvarme

Første geotermiske anlæg