HOFOR

HOFOR

HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) forsyner København med fjernvarme og dækker ca. 98% af varmebehovet i hovedstaden. Brøndum varetager i konsortium med NCC både drift og nyanlæg af fjernvarmenettet for HOFOR.

ca. 44.000 m / pr. år

Omfanget af opgaven

kr. 50 mio. / pr. år

Entreprisesum

HOFOR A/S

Bygherre

25

Gns. bemanding

HOFOR A/S

Rådgivende ingeniør

juni 2018 – maj 2019

Projektperiode

Drift og nyanlæg af fjernvarmenettet i hovedstadsområdet

Fjernvarmen hos HOFOR bliver hovedsageligt produceret på kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg, som leverer varme til et stort sammenhængende fjernvarmenet, der forsyner privat- og erhvervskunder
i Københavnsområdet.

Brøndum varetager i konsortium med NCC såvel drift som nyanlæg af fjernvarmenettet for HOFOR - alt fra DN 15 til DN 900. Vi er desuden tilkaldevagt på fjernvarme- og dampsystemet. Derudover installerer vi rør og komponenter til veksler- og pumpestationer til transmissionsnettet.

Med løbende vedligeholdelse, reparationer, udskiftninger og udvidelser på distributionsnettet er Brøndum med til at sikre værkernes forsyningssikkerhed.

Brøndum har i en tidligere rammeaftale fra 2004-2018 varetaget al rør- og smedearbejde for HOFOR.

Anvendte faggrupper

Sådan har vi også hjulpet vores kunder

Christiansborg

Omfattende konvertering til fjernvarme for hele slottet

Sønderborg Fjernvarme

Første geotermiske anlæg