HOFOR, Oslo Plads

HOFOR, Oslo Plads

Brøndum har været med til at etablere fjernkøling i et butiksområde på Oslo Plads i København for HOFOR, som bl.a. arbejder for at sikre CO2-neutral køling til erhvervsejendomme i København.

Etablering af 2 km kølerør

Omfanget af opgaven

kr. 865.000

Entreprisesum

HOFOR A/S

Bygherre

1-3

Gns. bemanding

NCC A/S

Hovedentreprenør

juni 2018 - december 2018

Projektperiode

Etablering af fjernkøling fra Dronningens Tværgade til Oslo Plads i København

Brøndum har for hovedentreprenør NCC varetaget arbejdet med etablering af en 1 km lang kølekanal fra Dronningens Tværgade til Oslo Plads i København.

På pladsen, der ligger ved Østerport Station, er der i 2018 sket en renovering af et butiksområde. Dette medførte bl.a. et behov for etablering af fjernkøling til nedkøling af bygninger samt fødevarer.

I projektet har Brøndums fjernvarmeafdeling i alt etableret 2 km rør i en længde på 1 km - ét til fremløb og ét til retur.

Brøndum varetager i konsortium med NCC såvel drift som nyanlæg af fjernvarmenettet for HOFOR. Af denne grund har vi et særdeles godt kendskab og samarbejde med hinanden, og dette har vi bragt med ind i projektet, som blev løst uden anmærkninger og til tilfredshed for bygherre.

Anvendte faggrupper

"Har du spørgsmål til projektet eller vores faggrupper? Så kontakt mig for at høre, hvordan vi kan hjælpe dig."
Bent Larsen Senior Projektleder, Fjernvarme

Sådan har vi også hjulpet vores kunder