Høje Taastrup Fjernvarme

Høje Taastrup Fjernvarme

Høje Taastrup Kommune oplever i disse år høj befolkningstilvækst, og det stiller krav til forsyningsnettet. For Høje Taastrup Fjernvarme (HTF) varetager Brøndum i en rammeaftale arbejdet med at etablere fjernvarmerør i nyudstykninger samt løbende vedligehold.

10-15 nye udstykninger eller ledningsrenoveringer om året

Omfang

kr. 7-10 mio. / år

Entreprisesum

Høje Taastrup Fjernvarme

Bygherre

4-8 medarbejdere

Gns. bemanding

Rambøll - Damgaard

Rådgivende ingeniører

2009 - december 2022

Projektperiode

Tilpasning og etablering af fjernvarmerør i rammeaftale

For at gøre plads til de mange nye borgere, der vælger at bosætte sig i Høje Taastrup Kommune, udfører kommunen årligt en række udstykninger. Størrelsen heraf varierer meget – lige fra nye rækkehuse til 50-100
borgere, til hele byområder med plads til 8.000 nye borgere.

Til alle disse nyudstykninger skal der føres fjernvarme, og det hjælper Brøndum med. I de seneste elleve år har vi haft rammeaftalen for HTF, som bl.a. omfatter tilpasning og etablering af rør, sammensvejsning af rør,
kontrol og tæthedsprøver af svejsninger samt mufning af alle svejsninger.

På grund af stigende utætheder i de ældste dele af systemet er det nødvendigt løbende at renovere dele af ledningsnettet. Denne del varetager vi også. Typisk renoveres en hel villavej eller et rækkehuskvarter på en
gang. Her kræves der en stor indsigt i ledningsnettet samt en evne til at kommunikere med den enkelte borger.

Ved siden af disse opgaver udfører Brøndum reparation af brud, meldefejl på systemet samt nye stikledninger til enkelte kunder. Vi kan kontaktes 24/7 i tilfælde af brud eller øvrigt akut arbejde.

Anvendte faggrupper

Sådan har vi hjulpet vores kunder

SDU Odense - TEK

Opførelse af nyt teknisk fakultet

Navitas

Navitas er centrum for energi, innovation og uddannelse

Aalborg Universitet

Renovering af lab.faciliteter i Fiberstræde

Aalborg Universitet, Esbjerg

Ny bygning og renovering af eksisterende

Aarhus Universitet

Ombygning af kontorer og laboratorier til forskning