Hillerød Forsyning

Hillerød Forsyning

Hillerød Forsyning har etableret fjernvarme- og vandledninger ved Overdrevsvejen som et led i udbygningen af deres transmissionsnet. Brøndum har sammen med Nordkysten A/S løst opgaven med at etablere fjernvarmeledninger i området.

Ca. 680 m DN 450 prærør (enkelt) samt ca. 2627 m DN 200 prærør (dobbelt)

Omfang

kr. 7,6 mio.

Entreprisesum

Hillerød Forsyning

Bygherre

Damgaard Rådg. Ingeniører

Rådgivende ingeniører

maj 2017 - december 2017

Projektperiode

Etablering af fjernvarmeledninger

Hillerød Forsyning har ønsket at få etableret fjernvarme- og vandledninger ved Overdrevsvejen. Baggrunden for udbygningen var, at der skulle føres klimavenlig fjernvarme til et nybygget Klima- og Miljøcenter samt til et renseanlæg i området.

Herudover varer det ikke længe, før byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland begynder, og her har Hillerød Forsyning haft et ønske om at være på forkant med den fremtidige forsyning af det nye hospital. Af denne grund er der blevet lavet afgreninger over mod hospitalsgrunden fra de nyetablerede ledninger.

Brøndum har løst opgaven med etablering af fjernvarmeledninger for Hillerød Forsyning i samarbejde med Nordkysten A/S samt Damgaard Rådgivende Ingeniører. Brøndum har etableret ca. 3,3 km præisolerede rør i henholdsvis dimension DN 450 enkelt og DN 200 dobbelt. Herudover har vi lavet indskæring på eksisterende DN 450-ledninger.

Arbejdet med etablering af fjernvarmeledninger har pågået siden maj 2017 med færdiggørelse i december 2017. Samarbejdet med såvel bygherre, hovedentreprenør samt rådgivende ingeniører er forløbet problemfrit.

Anvendte faggrupper

Sådan har vi hjulpet vores kunder