Gentofte Fjernvarme

Gentofte Fjernvarme

Brøndum har i mange år udført fjernvarmeprojekter for Gentofte Fjernvarme. Senest har vi leveret et fjernvarmenet i et stort boligområde samt i et villakvarter i Gentofte, der tidligere blev forsynet med gas.

ca. 6 km rør fra 273 (enkeltrør ) til 42 (twin-rør ) og stik ind til beboere i 22 eller 28 kobber rør (twin-rør )

Omfanget af opgaven

kr. 12 mio.

Entreprisesum

Gentofte Fjernvarme

Bygherre

2017-2018

Projektperiode

Fjernvarmenet til stort boligområde og villakvarter i Gentofte

I de seneste mange år har Brøndum løst en række fjernvarmeopgaver for Gentofte Fjernvarme. Opgaverne har bl.a. omfattet tilpasning og etablering af rør, sammensvejsning af rør, kontrol og tæthedsprøver af svejsninger samt mufning af alle svejsninger.

Senest har Brøndum leveret et fjernvarmenet i Gentofte, hvor der skulle konverteres fra gas til fjernvarme. Nettet er blevet etableret i et stort boligområde med lejligheder samt i et villakvarter, der grænser op til
Jægersborg Allé og Femvejen. I alt er der blevet etableret fjernvarme til ca. 1.200 husstande.

Ved etableringen har vi draget stor nytte af vores erfaring fra tidligere opgaver - både på chef-, projektleder- og udførelsesniveau.

Vores erfarne certifikatvejsere og muffemontører har en stor faglig indsigt samt en evne til at kommunikere med den enkelte borger. Sidstnævnte er særlig vigtigt, når vi arbejder tæt på folks hjem, da det er afgørende
for os, at arbejdet bliver udført til mindst mulig gene for beboerne.

Endelig har det i udførelsen af arbejdet været særdeles vigtigt for Brøndum at overholde tidsplanen, så såvel bygherre som beboerne i området har kunnet regne med de tidsperspektiver, der er blevet meldt ud forud
for arbejdets begyndelse.

Anvendte faggrupper

Sådan har vi også hjulpet vores kunder