Forsvaret, Flådestation Korsør

Forsvaret, Flådestation Korsør

Forsvarets flådestation i Korsør får nye rørinstallationer i forberedelserne på at undersøge gasledningerne ved intelligent pigging.

kr. 6,4 mio.

Entreprisesum

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Bygherre

Niras A/S

Rådgivende ingeniører

januar 2015 - december 2015

Projektperiode

Forsvarets flådestation i Korsør får nye rørinstallationer i forberedelserne på at undersøge gasledningerne

Brøndum udfører rørinstallationer i forberedelsen på intelligent pigging af forbindende rørledninger mellem Flådestation Korsør og tankområdet. Derudover udfører vi udskiftning af præcoatede rør i jorden på Nordkajen, udskiftning af olierør fra hovedrør, udskiftning af olierørinstallation på Sydkajen og Midterpieren samt etablering af pumpebrønd på Midterpier.

Brøndum undersøger 6” og 10” forbindende rørledninger mellem booster-station på flådestationen og op gennem midtvejsbygværk til tankområdets manifoldbygning. Forberedelserne omfatter ændring af rørinstallationer i booster-station, således 6” og 10” pigging-værktøjer kan afsendes derfra til modtagestation i manifoldbygningen på tankområdet. Derudover udskiftning af 4”, 6” og 10” rør med coating af rørenes certifikatsvejsninger i teknikkanal og terræn.

Vi renoverer brændstofinstallationer i Nordkaj, Østkaj, Vestkaj og Midterpier på flådestationen. I Nordkajen er brændstofledningen lagt i jorden frem til udleveringsbrøndene. Vi udskifter ledningen og udstyret med installationer, som muliggør intelligent pigging. I Østkajen, Vestkajen og Midterpieren bliver brændstofledningerne ført i ingeniørgang frem til udleveringsbrønde. De oprindelige to ledninger i ingeniørgangene bliver erstattet af én ledning, som bliver udstyret med installationer, der muliggør intelligent pigging.

I Midterpieren er et afløb fra ingeniørgangen, der er ført til en pumpebrønd. Brøndum omlægger trykledningen fra pumpen.

Anvendte faggrupper

Sådan har vi også hjulpet vores kunder

"Har du spørgsmål til projektet, eller har du brug for hjælp til et lignenede projekt? Du er velkommen til at kontakte mig."
Thomas Larsen Afdelingschef, Fjernvarme