Center for Sundhed, Holstebro

Center for Sundhed, Holstebro

Det nye Center for Sundhed i Holstebro står nu færdigt og rummer bl.a. akutklinik, sygeplejeklinik, jordemoderkonsultation, røntgen, psykiatrifunktioner, børnetandpleje og praktiserende læger. Brøndum har haft sprinklerentreprisen på projektet.

13.000 m² inkl. kælder og teknikhus

Omfanget af opgaven

kr. 7.008.764

Entreprisesum

Holstebro Kommune

Bygherre

NIRAS A/S

Rådgivende ingeniører

Arkitema Architects

Arkitekt

januar 2017 - april 2018

Projektperiode

Sprinklerinstallationer til sundhedshus på fem etager

Holstebro har fået et nyt sundhedshus, der udover at rumme en lang række sundhedstilbud, også faciliterer en række forskellige aktiviteter til sundhedsfremme og forebyggelse blandt borgerne.

Brøndum har haft sprinklerentreprisen på projektet og har leveret komplette sprinklerinstallationer til hele bygningen. I alt har vi installeret 2.100 sprinklere over loft og i loft.

Anvendte faggrupper

"Har du spørgsmål til projektet, eller er der noget, vi kan hjælpe dig med? Du er velkommen til at kontakte mig."
Peter Korsgaard Jensen Afdelingschef, Sprinkler

Sådan har vi også hjulpet vores kunder