Bispebjerg Hospital

Bispebjerg Hospital

Brøndum står for alle bygnings- og installationsarbejder i forbindelse med Bispebjerg Hospitals konvertering fra dampforsyning til mere energirigtig fjernvarme.

90.000 m²

Omfanget af opgaven

kr. 59 mio.

Entreprisesum

Region Hovedstaden, Bispebjerg Hospital

Bygherre

Damgaard Rådg. Ing. A/S

Rådgivende ingeniører

december 2016 - pågår

Projektperiode

Alle bygnings- og installationsarbejder samt drift af varmecentraler i de kommende 20 år

Bispebjerg Hospital har hidtil været opvarmet ved hjælp af damp fra energiselskabet HOFOR. Brøndum står for konvertering af den eksisterende dampforsyning til en mere energirigtig fjernvarmeforsyning i kombination med en ATES forsyning. Brøndums arbejde omfatter alle bygnings- og installationsarbejder samt driften af varmecentralerne i 20 år.

Tidligere har dampforsyningen forsynet alle områder og dertilhørende udstyr på hospitalet. Disse områder og udstyr bliver fremadrettet forsynet ved fjernvarme eller ved elforsyning, hvorfor Brøndum har etableret nye varmecentraler i form af konvertering af de eksisterende varmecentraler. Vi har konverteret ca. 30 varmecentraler.

En del af arbejdet foregår i de fredede tunneller under Bispebjerg hospital, hvor de eksisterende damprør er ophængt i bæringer, der skal bevares, men ikke genanvendes til formålet.

Hospitalet er i drift i hele perioden og kan ikke undvære varmeforsyningen. Derfor planlægger vi alle omkoblinger i centralerne nøje, ligesom vi har oprettet nødberedskab til de kritiske centraler, der betjener eksempelvis operationsstuer.

I centralerne har vi etableret nye vekslere, nye varmtvandsbeholdere og nye blandekredse til eksisterende varmesystemer. I tunnellerne etableres nye varmekilder, da tunnellerne tidligere har været opvarmet af de damprør, der passerede gennem tunnelsystemet.

Anvendte faggrupper

Sådan har vi også hjulpet vores kunder

Esbjerg Psyk. Hospital

Nybygning og udbygning af psykiatrisk sygehus

Kolding Sygehus

Tilbygning og ombygning af obst. og intensiv afdeling

Regionshospitalet Viborg

Energieffektive ventilationsløsninger