AffaldVarme Aarhus (AVA)

AffaldVarme Aarhus (AVA)

Brøndum udfører smedearbejde i underentreprise for AffaldVarme Aarhus (AVA) med Brdr. Møller som hovedentreprenør. Brøndum har haft rammeaftalen for AVA i perioden fra 2018-2020 og har vundet rammeaftalen på ny i et nyt udbud. Rammeaftalen løber fra 2020-2022 med mulighed for forlængelse i op til otte år.

Ledningsrenovering samt hovedledningsforlængelser

Omfanget af opgaven

kr. 60 mio.

Entreprisesum

AffaldVarme Aarhus (AVA)

Kunde

15-18

Gns. bemanding

Brdr. Møller

Hovedentreprenør

januar 2020 – januar 2022 (mulighed for forlængelse i op til 8 år)

Projektperiode

Løbende renovering af fjernvarmeledninger og hovedledningsforlængelser i Aarhus og omegn

Brøndum udfører smedearbejde i underentreprise for AffaldVarme Aarhus (AVA). Brdr. Møller udfører arbejdet i hovedentreprise og udfører jordarbejdet.

Brøndum har haft rammeaftalen for AVA i perioden fra 2018-2020 og har vundet rammeaftalen på ny i et nyt udbud. Rammeaftalen løber fra 2020-2022 med mulighed for forlængelse i op til otte år.

Opgaverne i aftalen omfatter fx renovering af fjernvarmeledninger i boligområder, hovedledningsforlængelser og -udskiftninger samt opdimensioneringer af fjernvarmerør i Aarhus By og opland.

Endvidere udfører vi etablering af nye stik i forbindelse med renoveringsprojekter, hovedledningsforlængelser af distributionsledninger ved byggemodninger samt omlægninger i forbindelse med bl.a. ledningsarbejde affødt af ændringer af infrastruktur.

Anvendte faggrupper

Sådan har vi også hjulpet vores kunder