Aalborg Universitet - campus Esbjerg

Aalborg Universitet - campus Esbjerg

En ny undervisningsbygning og renovering af de eksisterende laboratoriefaciliteter skaber mere plads og bedre sammenhænge på Aalborg Universitets (AAU) campus i Esbjerg.

6.590 m²

Omfanget af opgaven

kr. 19,2 mio.

Entreprisesum

Bygningsstyrelsen

Bygherre

Midt Consult A/S

Rådgivende ingeniører

Rambøll A/S - tidligere Witraz Arkitekter

Arkitekt

november 2013 - november 2015

Projektperiode

Opførelse af ny bygning og renovering af laboratoriefaciliteterne på Aalborg Universitet

Aalborg Universitet i Esbjerg skaber flere kvadratmeter og bedre undervisningslokaler med opførelsen af en ny bygning (4590 m²) og renovering af eksisterende (2.000 ).

Byggeriet sker i henhold til lavenergiklasse 2015, hvilket betyder et energiforbrug, der er 25 % lavere end aktuelle minimumskrav.

Brøndum udfører i universitetsbygningerne i Esbjerg:

SPRINKLER: Komplet sprinkleranlæg - fra projektering, levering, montering til afprøvning og godkendelse.

STIGERØR: Fuldt monteret med brandventiler og skiltning.

BRUGSVAND: Komplet brugsvandsystem med sanitetsgenstande, nødbruser, ventiler, målere med CTS-moduler.

VARMTVAND: Levering og montering af fem komplette varmtvandsvekslere med cirkulationspumper, motorventiler, målere til CTS-modul.

DEMORALISERET VAND: Komplet demoraliseret vandsystem med sanitet, ventiler og CTS-overvågning.

BASSIN: Vandforsyning fra indvendig bygningsinstallation, fremføring og tilslutning af rør fra bassininstallationer til afløbsnet. Pumpeinstallationer i pumpebrønd med automatik for bassininstallationer, reservetank med bestykning, afdækningsplader over bassin.

VARME: Blandesløjfer for ventilationsvarmeflader, gulvvarmeanlæg samt konvektorer med tilhørende blandesløjfer.

KØLERØR: Vandkøleanlæg som leverer kølevand til testanlæg, kølesystem, chilleranlæg med frikøling, styring, pumper og buffertank.

GASARTER: Installationer til bl.a. nitrogen, argon, helium, ilt, acetylen, hydrogen, gropangas.

TRYKLUFT: Installation med ventilbestykning, frekvenskompressor.

DAMP: Komplet anlæg og ny dampgenerator.

MEDIE: Ledningsnet mellem gaslager ved containerplads i terræn og teknikrum til forbrugssteder i laboratorier.

KØL: Opbygning af kombineret køle- og frostrum.

UV-TAGAFVANDINGSSYSTEM: Beregning, levering og montering af tagafvandingssystem.

SKORSTEN: Skorsten, levering og montering af skorsten dimensioneret for to brændeovne og et pillefyr. Skorstenen er udført som 3-i-1 skorsten.

Download referenceark

Anvendte faggrupper

"Har du spørgsmål til projektet eller vores faggrupper? Du er velkommen til at kontakte mig og høre, hvordan vi kan hjælpe dig."
Ole Gregersen Projektdirektør

Sådan har vi hjulpet vores kunder

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold. Hvis du klikker videre, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem. Læs mere

Luk