Brøndums kvalitetssikring i dit byggeri eller industrianlæg

I Brøndum arbejder vi systematisk og målrettet med kvaliteten.

Brøndum er ISO 9001-certificeret og arbejder systematisk og målrettet med at vedligeholde og udvikle vores kvalitetsstyringssystem således, at vi opfylder alle gældende lov- og myndighedskrav. Vi opfylder højeste krav til at CE-mærke stålkonstruktioner til byggeriet. Det betyder, at vi på baggrund af en nøje udarbejdet kontrolplan, kontrollerer alle faser i projektet. Alle vores løsninger sikres derfor ud fra fastlagte procedurer - lige fra design, installation, implementering til servicering. 

Vi inddrager vores medarbejdere på flere niveauer. Vi afholder løbende kurser og uddannelse af medarbejdere for at sikre og højne denne medarbejderforståelse. Ved at skabe forståelse og deltagelse omkring systemets opbygning sikrer vi, at standarden opretholdes.

Formålet med kvalitetssikringen er via en systematisk indsats at give vores kunder 360 graders sikkerhed for, at vores løsninger bliver leveret effektivt og gnidningsfrit. Vores systematiske kvalitetssikring fungerer som en hjælp til at undgå misforståelser og fejl under udførelsen af byggeriet og en dokumentation af kvaliteten af det færdige byggeri.

Det er kundens garanti for, at vi leverer præcis det resultat, som er aftalt.

ISO 9001 giver sikkerhed

Brøndum har siden juni 1993 haft certifikat på, at vi overholder og efterlever ISO 9001-standarden (Bureau Veritas Quality International Certification's kvalitetssikringssystem). Brøndum var den første danske virksomhed i branchen, der fik ISO 9001-certificering for hele forretningsområdet.

ISO 9001-certificeringen giver Brøndums kunder sikkerhed for, at projektering, produktion og salg udføres af kvalificerede medarbejdere efter nøje fastlagte procedurer, der optimerer kvalitet og service. Bureau Veritas Certification dokumenterer, at Brøndums ledelses- og kvalitetsstyringssystemet er vurderet og fundet i overensstemmelse med kravene i ISO 9001:2015.

Download ISO-certifikat

Vi opfylder højeste krav til at CE-mærke stålkonstruktioner til byggeriet

Brøndum Stål er certificeret efter DS/EN 1090-1,-2 EXC 4 og DS/EN ISO 3834-2 i henhold til harmoniseret EU lovkrav, som er gældende fra den 1. juli 2014. 

Certificeringen medfører krav til sporbarhed tilbage i værdikæden, certifikater og dokumentation fra målinger og prøvningsresultater samt kontroller. Det omfatter gennemgang af kontrakt og konstruktion, godkendelse af underleverandører, styring af materialer, svejserne har gyldige svejsecertifikater, styring af svejse- og måleudstyr. Derudover at svejsearbejde foregår efter definerede procedurer og er planlagt af godkendt svejsekoordinator.

Mærkningen er dermed et fælles europæisk garantistempel for at kravene til sikkerhed, sundhed og miljø bliver overholdt, når vi producerer stålkomponenter og -konstruktioner til danske og europæiske byggerier.

Download DS/EN 1090-1,-2 EXC 4 certifikat

Download DS/EN ISO 3834-2 certifikat