Brøndums brede erfaring og talrige referencer dokumenterer vores soliditet

De sidste 75 år har Brøndum-navnet været synonymt med kvalitet og godt håndværk.

Vores stærke fundament af kompetencer og erfaring er det, der gør os til en solid og moderne entreprenørvirksomhed, der bidrager til nogle af de største byggeprojekter i Danmark.

Hoved- og nøgletal

Herunder finder du hoved- og nøgletal for Brøndum-koncernen.

2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017
Nettoomsætning 554.237 597.743 567.906 694.895 607.420
Resultat før skat 10.012 10.191 -33.545 13.190 -12.597
Nettoresultat 5.974 5.450 -27.088 9.472 -9.624
Samlede aktiver 287.412 250.097 251.709 275.088 258.264
Egenkapital 75.540 69.566 64.116 61.204 51.732
Soliditet (Egenkapital i % af aktiver) 26,3% 27,8 % 25,5 % 22,2 % 20,0 %
Antal medarbejdere (gns.) 399 411 409 423 443

Positive udsigter og forventninger

Den forretningsmæssige udvikling fortsætter i alle selskaber med fokus på at vælge de rigtige opgaver og foretage den nødvendige risikoafdækning før igangsætning af projekter. Endvidere at udvikle forretningen mod bedre udnyttelse af kapacitetsapparatet, større udførelseseffektivitet og øget effektivitet i de administrative processer.

Koncernen vil fokusere på at fastholde medarbejdere og udvikle deres kompetencer med henblik på at styrke konkurrenceevnen og dermed potentialet til at forbedre indtjeningen. En fin ordrebeholdning i koncernens enheder sammenholdt med de organisatoriske ændringer og en positiv udvikling i udbuddet af opgaver på alle aktivitetsområder, såvel i Danmark som i Grønland, gør, at koncernen forventer en positiv resultatudvikling på den primære drift.

Brøndum er A-kreditratet

Soliditeten er vores historiske fundament og forudsætningen for fælles fremtidig forretning.

I hvert fald, når man entrerer med Brøndum, hvor kombinationen af årelang målrettet erfaring, dokumenterede resultater, et stærkt netværk af partnere og en sund økonomi er garantien for et gunstigt og værdiskabende samarbejde.

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

Vi er A kreditratet - en rating, vi har opnået for vores evne til at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser.

Kreditrating er inddelt i 7 trin, hvor AAA er højeste kreditværdighed. Kreditratingen er baseret på oplysninger fra blandt andre Erhvervs- & Selskabsstyrelsen og CVR-registret, hvor bedømmelsen bliver beregnet ud fra flere end 2.400 beslutningsregler.

"Hvis du har spørgsmål til Brøndums årsregnskab eller til vores kreditværdighed, er du velkommen til at kontakte mig."
Jette Grabow Økonomidirektør