Vi hjælper med at bane vejen for Hovedstadens Letbane

12. juli 2019

I forbindelse med etableringen af den kommende Hovedstadens Letbane er det nødvendigt at omlægge nogle af de fjernvarmerør, der løber på strækningen. Brøndum udfører arbejdet for VEKS, som står for forsyningen i området.

Den nye Hovedstadens Letbane åbner i 2025 med 29 stationer mellem Ishøj og Lyngby. For at bane vejen for den nye letbane er det nødvendigt at omlægge nogle af de fjernvarmerør, som løber på strækningen.

VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab), som står for forsyningen i dette område, har sendt opgaven i udbud, og her har Brøndum vundet opgaven med omlægning af rør. NCC er hovedentreprenør på projektet, mens Damgaard Rådgivende Ingeniører er valgt som VEKS’ bygherrerådgiver.

Brøndums arbejde omfatter omlægning af ca. 1.300 m DN 300 fjernvarmerør og ca. 40 m DN 600 rør. Herudover skal to eksisterende stålforingsrør forlænges i Ø 1000.

"Brøndum har i forvejen et godt samarbejde med VEKS, som vi har løst adskillige opgaver for gennem tiden. Vi glæder os til at kunne hjælpe med endnu et projekt," lyder det fra afdelingschef for Brøndum Fjernvarme, Thomas Larsen.

VEKS’ anlægsarbejde er startet ultimo juni 2019 og forventes ifølge tidsplanen at være afsluttet i 1. kvartal 2020. Ingen fjernvarmekunder berøres af VEKS’ ledningsomlægning.

"Hvis du har spørgsmål til projektet eller brug for hjælp til et lignende, er du altid velkommen til at kontakte mig."
Thomas Larsen Afdelingschef, Fjernvarme

Sådan har vi også hjulpet vores kunder