Veloverstået projekt på Lisbjerg Kraftvarmeværk

19. oktober 2017

Brøndum A/S og Brøndum Stål har netop afsluttet et projekt på det nye biomassefyrede kraftvarmeværk i Lisbjerg, der på mere miljørigtig vis leverer både fjernvarme og strøm til aarhusianerne. I det eksisterende værk sker produktionen af varme gennem forbrænding af affald, men som et led i Aarhus Kommunes Klimavarmeplan er der blevet bygget et nyt biomassefyret kraftvarmeværk, der skal producere CO2-neutral fjernvarme ved forbrænding af det mere miljøvenlige halm og flis.

Brøndum har haft teknikentreprisen på det nye kraftvarmeværk, som nu er i fuld drift. Og efter 2,5 års arbejde på værket kan Brøndums projektleder Allan Gulbæk og projektassistent Simone Langhave kigge tilbage på et veloverstået projekt.

- Projektet er forløbet rigtig godt, og vi har haft et konstruktivt samarbejde med både bygherre og leverandører. I forløbet har vi arbejdet tæt sammen med Brøndum Stål, som har leveret stålgalleri i tre plan samt kran til anlægget. På baggrund af grundige opmålinger har svejserne fremstillet manifolde og pumpetilslutninger i nærved liggende lokaler og kørt dem til værket i takt med, at forholdene muliggjorde opsætning af de præfremstillede rørstrækninger. Det resulterede i ca. 1.200 svejsninger alt i alt, fortæller projektleder Allan Gulbæk.

Fakta for fagfolk:
Brøndum har indkøbt og leveret ventiler, filter, kompensator, instrumentering samt rør og fittings. Der er tale om rør og fittings i de store dimensioner. Fra og til forsyningsledningerne i jorden og frem til hovedventilerne er alt svejset i DN800. Manifold til de seks styks eksportpumper er udført i DN700 med tilslutning i DN500 ved pumperne, hvor dimensionerne for distributionspumperne er DN600 for hovedrørene og DN400 for nedføring til fire styks pumper.

Projektassistent Simone Langhave fra Brøndum A/S foran en af de seks eksportpumper i værkets distributionscentral.

Se vores øvrige fjernvarmeprojekter

Christiansborg

Omfattende konvertering til fjernvarme for hele slottet

Sønderborg Fjernvarme

Levering, montering og svejsning af rørsystemer
"Vi hjælper dig gerne med en effektiv fjernvarmeløsning. Kontakt mig for en uforpligtende snak om projektet."
Allan Gulbæk Christiansen Afdelingschef - Fjernvarme, Vest